Trollhättans Stad Uv-skydd bassängområde

Uv-skydd bassängområde

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av   fyll i

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Fyll i uppgifter:

Ett vädertåligt Uv-skydd som ska ge en skuggat område över en rund babybassäng, inom ett friluftsbadområde. 

Friluftsområdet ligger inom ett naturreservat och ska tas i beaktande.

Storlek, bassängens storlek 8 meter diameter som Uv-skyddet ska täcka.

Utseende, lekfullt uttryck, kan betyda en glad färg.

Verksamhetsområde, utomhus-bassängbad som är öppet 10 veckor under sommaren. Området är exponerat för mycket sol och emellanåt kraftiga vindar. 

Fyll i uppgifter:

Engångsköp

Obligatoriska krav på varan

Fyll i uppgifter:

Anbudet avser en totalentreprenad.

Uv-skyddet ska ha en lång hållbarhet och tåla vindar up till 38 sekundmeter. 

Uv-skyddet ska inte tappa funktion eller få ett försämrat uttryck utifrån väderpåverkan.

Uv-skyddet ska vara driftsäkrat och klart senast 20-05-20.

Uv-skyddet ska vara näst intill underhållsfritt.

Uv-skyddet ska blockera Uv-a och Uv-b strålning, upp till 90%.

Platsbesök med konsultation innan installation, ska ingå i anbudet.

Levrantören ska lämna en garanti på 10år

Övriga önskemål på varan

Leveranstid

2020-05-20

Pris

110 000kr ex moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Ange hur länge anbudet ska vara giltigt.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-11-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019-11-26