Trollhättans Stad Utvändig målning Fastigheten Slaggbollen 17

Utvändig målning Fastigheten Slaggbollen 17

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Upphandling gäller totalentreprenad för utvändig målning av 9 st hus, 1 st gårdshus samt 2 st garagelängor på adressen Fasanvägen 4 – 12 A – D, Tomtevägen 9 – 17 A – D, Vargön. Fastigheten Slaggbollen 17.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-11-08