Trollhättans Stad Utrustningskajen, reparation

Utrustningskajen, reparation

Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla

Rivning av asfalt på kaj med efterföljande vattenbilning av kajdäck med ny armering och täckande betongskikt. Upptagning av manhål för att kunna arbeta under kaj. Förstärkning av mittbalk och landbalk. Rivning av asfalt samt schakt för att kunna lyfta upp befintliga länkplattor på cirka 240 meter och placera ett prefabricerat L-stöd mot landbalken innan återmontering av länkplatta med återfyllnad och asfaltering.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-02-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/1