Trollhättans Stad Utomhusbelysning villa Björkås park

Utomhusbelysning villa Björkås park

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Utomhusbelysning i villa Björkås park

Uppdragsbeskrivning

Villa Björkås har ett flertal gångvägar och nu fortsätta arbetet med att belysa dessa. Arbetet går ut på att placera stolpar, armaturer med mera och att koppla in dessa i villa Björkås elcentral. Arbetet ska utföras enligt länsstyrelsens beslut. D.nr 522-23329-2021 Det finns många äldre träd av olika slag i parken som ska bevaras och får ej skadas på något sätt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/141