Trollhättans Stad Utförande av markarbeten, Ramavtal

Utförande av markarbeten, Ramavtal

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Upphandlingen avseende ett ramavtal för utförande av markarbeten. Beställaren har ett behov av att varaktigt säkra tillgången till entreprenörer för sådana arbeten inom Beställarens fastighetsbestånd och upphandlar därför ramavtal för kommande avrop av arbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/6