Trollhättans Stad Utbildning i grundläggande livsmedelshygien

Utbildning i grundläggande livsmedelshygien

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Uddevalla kommun är i behov av en utbildning i grundläggande livsmedelshygien för att personer ska arbeta och/eller praktisera med livsmedel, exempel kommunalt kök eller café.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2024:84