Trollhättans Stad Upphandlingskonsult för upphandling av Totalentreprenad med samarbetsformen Partnering

Upphandlingskonsult för upphandling av Totalentreprenad med samarbetsformen Partnering

Västvatten AB, UDDEVALLA

Västvatten AB genomför upphandling av ramavtal avseende upphandlingskonsult för upphandling av Totalentreprenad med samarbetsformen Partnering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/2