Trollhättans Stad Upphandling skadedjursinspektion och skadedjurssanering

Upphandling skadedjursinspektion och skadedjurssanering

Västvatten AB, UDDEVALLA

Västvatten AB genomför en upphandling av skadedjursinspektion och sanering av skadedjur inom hela beställarens arbetsområde och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.

Upphandlingens syfte är att få till stånd ett ramavtal med en leverantör som kan tillgodose den upphandlande enhetens löpande behov av skadedjursinspektion och sanering av skadedjur.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/075