Trollhättans Stad Upphandling fysisk elleverans samt finansiell handel

Upphandling fysisk elleverans samt finansiell handel

Västvatten AB, UDDEVALLA

Upphandlingens syfte är att få till stånd ett ramavtal för portföljförvaltning med en leverantör som tillgodoser Beställarens samlade behov av elkraft under hela avtalsperioden. I portföljen skall samtliga juridiska personer hanteras gemensamt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/107