Trollhättans Stad Upphandling av truckutbildning

Upphandling av truckutbildning

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av truckutbildning

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla vuxenutbildning bedriver utbildning till yrkesförare gods och yrkesförare persontransporter. Inom utbildningen till yrkesförare gods ingår utbildning inom truck, vilket är anledningen till denna upphandling. Statsbidrag för yrkesutbildning lämnas per år och om statsbidrag uteblir kommer inte utbildningen starta, därav har beställaren ensidig option att förlänga avtalet.

Obligatoriska krav på tjänsten

- Utbildningarna ska genomföras enligt truckläroplanen TLP10 för truckkort A och B och leda till ett utbildningsintyg (truckkort), under förutsättning att eleven anses ha uppfyllt kraven.

- Totalt ska 3 eller 5 utbildningstillfällen genomföras, beroende på om avtalet förlängs. Alla utbildningar ska ske på helgfria vardagar. Första tillfället ska genomföras någon gång under vecka 49-51 2020. Två utbildningar ska ske 2021, och två stycken under 2022 under förutsättning att avtalet förlängs. Om avtalet inte förlängs ska tre utbildningstillfällen genomföras.

- Cirka 14-18 elever kommer delta vid varje utbildningstillfälle.

- Beställaren och leverantören ska komma överens om specifika dagar för utbildningstillfällen under 2021, samt 2022 om avtalet förlängs. Under förutsättning att beställaren lämnar önskemål om datum minst 8 veckor innan utbildningsdatum, ska leverantören genomföra utbildning på önskat datum, alternativ tidigast två veckor före eller senast två veckor efter.

- Utbildningen ska ske inom en 10 mils radie från Uddevalla.

- Utbildningens ska genomföras i leverantörens lokaler.

- Leverantören ska tillhandahålla det utbildningsmaterial och den utrustning som krävs för utbildningen.

- Leverantören ska i anbudet beskriva hur och var tjänsten är tänkt att genomföras.

- Avtalet ska gälla från 2020-11-16 till 2021-12-31 med ensidig option för beställaren att förlänga 10 månader. Maximal avtalstid är 2020-11-16 -  2022-10-31.

Kollektivavtal

Leverantören ska i anbudet ange om kollektivavtal finns. Om ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn.

Pris

En kostnad per utbildningstillfälle ska lämnas, exklusive moms. Inga övriga kostnader ska tillfalla kommunen.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2020/00924