Trollhättans Stad Upphandling av omvandlingsområde för VA i Vänersnäs med strategisk partnering som arbetsform, Vänersborgs kommun

Upphandling av omvandlingsområde för VA i Vänersnäs med strategisk partnering som arbetsform, Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandling av en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra entreprenaden tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i området Vänersnäs. Arbetet beräknas påbörjas under senhösten 2020.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/383