Trollhättans Stad Upphandling av konsultstöd för organisationsutredning för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning

Upphandling av konsultstöd för organisationsutredning för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning

Trollhättans kommun

Se bifogat underlag: Anbudsförfrågan konsultstöd 2021-01-18 Lokal

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-01-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/72