Trollhättans Stad Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen

Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingen avser att använda ungdomar som resurs inom äldreomsorgen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00761