Trollhättans Stad Trotjänargåvor

Trotjänargåvor

Vänersborgs kommun

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

Upphandlingen omfattar upphandlande av myndighetens behov av minnesgåvor, år 2022, till den årliga uppvaktningen av trotjänare i kommunens organisation. Minnesgåvan delas årligen ut i november och är i form av en värdecheck som sedan kan lösas in mot en gåva hos utvalda leverantörer. Värdechecken är giltig i cirka en (1) månad efter utdelning.

Trotjänarna besöker själva utvalda leverantörer för att lösa in sin värdecheck till en minnesgåva från de utvalda produktgrupperna. Värdechecken kan endast användas hos en leverantör.

Minnesgåvan ska vara av en varaktig minneskaraktär och värdebeständig. Den kan bestå av en del eller ett set, flera produkter som tillsammans blir en helhet, se bilaga Produktgrupper och kravspecifikation för mer detaljer.

Enligt prognosen för 2022 är det omkring 40 personer som får möjlighet att välja en minnesgåva. Antalet är endast en uppskattning och kan över- eller underskridas och är inte bindande för den upphandlande myndigheten. Som leverantör är du skyldig att leverera det verkliga behovet.

Den upphandlande myndigheten reserverar sig för att avtalets omfattning och struktur kan komma att förändras på grund av politiska beslut.

Uppdraget avser

Som leverantör ska du kunna erbjuda gåva i utbyte mot värdechecken ur en eller flera av de specificerade produktgrupper (se bilaga Produktgrupper och kravspecifikation) som ryms inom värdet på checken.

Värdechecken för gåva år 2022 har ett värde av 5 900 kronor inklusive moms.

I de fall trotjänaren önskar en gåva för ett högre belopp bekostas mellanskillnaden av trotjänaren själv.

Du som leverantör ska finnas i Vänersborg eller inom rimligt avstånd från (inom 45 minuter med bil) så att trotjänaren, lätt och utan större tidsåtgång, ska kunna besöka dig fysiskt för val av gåva.

Upphandlingen gäller för år 2022.

Avtalets löptid gäller för år 2022. Avtalet upphör 2022-12-31 utan föregående uppsägning.

Krav på gåvan

Garanti

Garantitiden på minnesgåvan ska vara enligt sedvanlig garanti, dock minst ett år.

Ange i anbudet var service och reparation av gåvor kan ske under garantitiden. Garantibevis bifogas gåvan vid leverans.

Försäkring

Finns allriskförsäkring (fullvärde) att köpa för produkten ska den ingå utan kostnad för trotjänare eller för Vänersborgs kommun.

Produktgrupper:

Upphandlingen omfattar produktgrupperna:

- Köksassistent/kaffemaskin

- Heminredning

- Kök

- Servering

- Konst

För mer information om respektive produktgrupp och dess artiklar se bifogat dokument Produktgrupper och kravspecifikation.

I anbudet

Som anbudslämnare ska du ange inom vilka produktgrupper samt vilka produkter inom respektive grupp som ni kan leverera i utbyte mot värdechecken. För att anbudet ska bli tydligt, använd dig av de siffra/bokstavs-kombinationer som finns i bifogade dokument Produktgrupper och kravspecifikation.

Eventuell rabattsats som lämnas på respektive produktgrupp vid fakturering till kommunen. Var tydlig med om det finns undantag för när rabatt inte kan ges.

Adress till fysisk butik/galleri.

Var service och reparation av gåvor kan ske under garantitiden.

Val av anbudslämnare

Vi kommer att välja de leverantörer som kan leverera gåvor enligt nämnda krav, i texten ovan och i bifogat dokument ”Produktgrupper och kravspecifikation”, och som har fysisk butik/galleri inom rimligt avstånd från Vänersborg.

Om det är fler än två anbudslämnare för en produktgrupp väljs de två anbudslämnare ut som kan erbjuda, i nämnd ordning;

Flest produkter inom varje produktgrupp

Störst rabatt vid fakturering

Praktisk information till leverantör

Inlösning av värdecheck

Värdechecken löses in mot en gåva/set av gåvor inom de angivna produktgrupperna vid ett tillfälle hos en av de utvalda leverantörerna. Giltighetstiden står på värdechecken. Trotjänaren ska legitimera sig och du som leverantör ska försäkra dig om att det är rätt person.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/297