Trollhättans Stad Trappstäd- AB Vänersborgsbostäder

Trappstäd- AB Vänersborgsbostäder

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Vänersborgsbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Vänersborg. Vi spelar en betydande roll i kommunens utveckling med vårt stora utbud av bostäder och lokaler. Med våra 3 250 lägenheter och drygt 5 600 hyresgäster är vi den största aktören på Vänersborgs bostadsmarknad. Ungefär var sjunde vänersborgare bor hos oss.

Upphandlingen omfattar städning av trapphus. Upphandlingen gäller delar av AB Vänersborgsbostäders lägenheter.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-36