Trollhättans Stad Träningskläder till Uddevalla Elitidrottsgymnasium

Träningskläder till Uddevalla Elitidrottsgymnasium

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av Träningskläder till Uddevalla Elitidrottsgymnasium

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Uddevalla Elitidrottsgymnasium är en del inom Uddevalla Gymnasieskola, där duktiga idrottare ges en möjlighet att kombinera sina studier med en fördjupad idrottskunskap och träning mot elitnivå. Från och med läsåret 11/12 är Elitidrottgymnasiets verksamhet certifierad av Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Handbollsförbundet och Svenska Simförbundet.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskola avser att teckna ett avtal avseende inköp av träningskläder samt väskor/ryggsäckar till elever och tränare på Uddevalla Elitidrottsgymnasium.

Antalet elever brukar vara runt 100--130 elever, varierar något år för år.

Huvudbeställning av kläder görs i mitten på varje hösttermin. Vid behov kan mindre kompletteringsbeställningar göras vid andra tillfällen under läsåret.

Kläderna ska, förutom att vara väl lämpade för träning, skapa en enhetlig profil inom UEIG och även i viss mån vara en del av marknadsföringen av utbildningen. Det är därför viktigt att det är kläder med god funktion, och att utformning och modell gör att eleverna gärna använder våra kläder även i andra idrottssammanhang. Elevernas nuvarande träningskläder är i huvudsak svarta eller vita och av varumärkena Nike resp. Craft, och vi ser helst att offererade produkter är i samma färger och liknar de befintliga kläderna så dessa kan kombineras med bibehållen enhetlig profil. 

Anbud samt frågor och svar under anbudstiden

Frågor med anledning av direktupphandlingen ska ställas skriftligen via upphandlingsverktyget, funktionen

Frågor och svar, där även svar på frågor lämnas. Anbud ska lämnas via modulen. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att avvisas.

Efterfrågade artiklar

Avtalet ska omfatta UEIG:s behov av

Tränings t-shirts, ca 130-160 st/år

Tunnare långärmade träningströjor, ca 130-160st/år                

Tunnare mössor, ca 100-150 st/år

Ryggsäck 130-150 st/år (ryggsäckar + väskor)

Träningsväskor, ca 50L 130-150 st/år (ryggsäckar + väskor)

Träningshoodie/jacka med hel dragkedja och fickor med dragkedja, 10-15 st/år

Pikétröja i bomull, 10-15 st/år

På samtliga artiklar ska tryck göras. Bifogar bilder över aktuella tryck på nuvarande kläder.

Långärmat samt väska/ryggsäck ska ha fyra olika tryck, t-shirts och piké ska ha två olika tryck och mössan ett tryck.

Bifogade bilder visar ungefärlig storlek och omfattning av tryck, exakt placering och storlek bestäms efter avslutad upphandling. Tryckämne i form av datafil tillahndahålls av köparen.

Eleverna kommer att få möjlighet att välja antingen ryggsäck eller träningsväska, uppskattat antal á 130-150 avser således totalt antal väskor/ryggsäckar tillsammans.

En mindre leverantörslogga kan få finnas på produkten, loggan får dock inte på något sätt ta överhand eller ta fokus från de övriga trycken som ska finnas.

Omfattning/volym

Avtalet avser huvudbeställning samt eventuella kompletteringar av träningskläder till UEIG under maximalt 2+1+1 år, med uppskattat årlig volym ca 115tkr, maximal avtalsvolym i kr är 615tkr. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/ organisationsförändringar mm. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.

Avtalsperiod

Avtalet omfattar perioden 2021-10-25—2023-10-24 med möjlighet till 1+1 år förlängning i kundens val.

Avtalstiden är inledningsvis 2 år med en ensidig rätt för köparen att förlänga avtalet. Förlängning sker automatiskt med 1 år, om inte köparen säger upp avtalet senast 1 månad före avtalsperiodens slut.

Den maximala avtalstiden är 4 år. Efter maximal avtalsperiod upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

Obligatoriska krav på varan

Träningskläderna ska vara i funktionsmaterial med dokumenterat god fukttransporterande förmåga som exempelvis Craft, Nike, Adidas eller motsvarande/likvärdig produkt som är vanligt förekommande inom elitidrott.

Samtliga kläder ska kunna levereras i dam- och herr modell.

Både dam- och herr modell ska kunna levereras i samma färg.

Kläderna ska vara formstabila.

Kläder och tryck ska tåla tvätt i minst 40°

Kläderna ska bibehålla form och tryck intakt under minst 100 tvättar.

Ryggsäck samt väska ska ha separat fack för skor.

Leverantör ska kostnadsfritt tillhandahålla ett set av offererade artiklar för utprovning av storlekar på plats i Rimnershallen. Provset behöver inte vara med tryck.

Till varje artikel i anbudet ska en beskrivning med tvätt-/skötselråd samt materialbeskrivning bifogas.

Övriga önskemål på varan

Möjlighet för elev att på närbelägen plats hos leverantören prova ut kläder vid behov av en eventuell efterbeställning/komplettering.

Mössa med hål bak för hästsvans.

Att offererade produkter är av modell och av varumärke som skapar ett mervärde för våra elever och i vår marknadsföring av UEIG.

Leveranstid

Set för utprovning av storlekar ska kunna levereras inom två veckor efter tilldelningsbeslut.

Huvudleverans ska ske inom en månad efter order lagts.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen, samt hur väl de kompletterar de befintliga träningskläderna. Om offererad produkt är av modell och varumärke som skapar ett mervärde och utökat användande för eleverna vägs även detta in vid anbudsutvärderingen. Elever kan komma att tillfrågas som urvalspanel och elevernas åsikter kommer i så fall att vägas in i anbudsutvärderingen.

Detta vägs samman med anbudets pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst en månad från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-10-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00809