Trollhättans Stad Trä- & Byggvaror 2024

Trä- & Byggvaror 2024

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av ramavtal för Trä- & Byggvaror åt följande avropande myndigheter:

* Trollhättans Stad

* Vänersborgs Kommun

* AB Vänersborgsbostäder

* Kunskapsförbundet Väst

* Kraftstaden Fastigheter AB

* Trollhättan Exploatering AB

* Propellern ABLot nr.: 1

Gemensamma krav

Avser grundläggande gemensamma krav för båda avtalsområden.

Last tender date: 03/27/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10966

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10966&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Trollhättan

Avtalsområde 1 Trollhättan

Last tender date: 03/27/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10966

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10966&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Vänersborg

Avtalsområde 2: Vänersborg

Last tender date: 03/27/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10966

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10966&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/01130