Trollhättans Stad Tolkförmedlingstjänster

Tolkförmedlingstjänster

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Kontakt-, telefon- och videotolkning

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2022/53