Trollhättans Stad Tjänstekoncession Unda Camping

Tjänstekoncession Unda Camping

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uppdraget som upphandlas omfattar drift, utveckling och löpande underhåll av verksamheten och området Unda Camping. Uppdragets totala omfattning framgår av de samlade upphandlingsdokumenten.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2022-08-25)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2022-04-25

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/251