Trollhättans Stad Tillgänglighetsanpassning och renovering av Rimnersvallen, Uddevalla kommun, med Partnering som arbetsform

Tillgänglighetsanpassning och renovering av Rimnersvallen, Uddevalla kommun, med Partnering som arbetsform

Uddevalla kommun, Uddevalla

Omfattning framgår av förfrågningsunderlag.

Uppdraget för Rimnersvallen är att i princip hela nuvarande arena kommer rivas och byggas upp på nytt. Området har en stor sättningsproblematik och kräver därför stora geotekniska åtgärder för att uppnå kraven på jämnhetstoleranser för både friidrott och fotboll.

Den nya arenan ska uppnå kraven för senior SM standard i friidrott samt superettan i fotboll. I Entreprenadkontraktet och till viss del under AFD.1 återfinns en beskrivning av projektet och dess omfattning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/223