Trollhättans Stad Tillbyggnad av äldreboende, Rotviksbro (Förnyad)

Tillbyggnad av äldreboende, Rotviksbro (Förnyad)

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun (härefter benämnd ”Beställaren” eller ”BE”) inbjuder till förnyad anbudsinlämning avseende tillbyggnad av Rotviksbro Högås-Torp, äldreboende, då den tidigare upphandlingen avbrutits. Det kortare namnet Rotan används i handlingarna. Entreprenaden omfattar tillbyggnad av 20 st boenderum med tillhörande verksamhetsutrymmen. Byggnaden inrymmer 2 st boendevåningar med 1 avdelningar per våning. Tillbyggnad två projekteras för att inrymma lokaler för hemtjänsten. Byggnaden uppföres i två plan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/504