Trollhättans Stad Till- & Ombyggnad Blåsuts förskolas kök

Till- & Ombyggnad Blåsuts förskolas kök

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Till- och ombyggnad av köket på Blåsuts förskola.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighetsenhetenSundsgatan 33462 85 Vänersborg

Vänersborg är regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets. Med tio mil kust vid innanhavet Vänern är vänersborgarna bortskämda med närhet till bad, fiske och båtsport. I Vänersborg bor det 39 000 invånare. Vårt mål är att växa lite lagom varje år så att vi inte tappar känslan av mysig småstad. kommunen har cirka 3 600 anställda.

"Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet"

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser totalentreprenad för om- och tillbyggnad av befintligt förskolekök.Köket är idag ett mottagningskök men kommer efter entreprenaden vara ett litet tillagningskök.Utbyggnaden kommer ske med pågående verksamhet i övriga delar av förskolan.Stort fokus sätts på att göra goda miljöval och få ett bra inomhusklimat med låga emissioner, samt stort fokus sätts på säkerhet med hänsyn till byggnation i närheten av pågående verksamhet.För mer detaljerad information hänvisas till förfrågningsunderlaget i sin helhet och funktionen frågor/svar.

Leverantör ska vara med att bidra till en hållbar utveckling genom att i all verksamhet ta miljöhänsyn och hushålla med naturresurser. Verksamheten ska uppfylla tillämpliga miljölagar och föreskrifter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/243