Trollhättans Stad Till- & Ombyggnad av kök på Skerrud skola

Till- & Ombyggnad av kök på Skerrud skola

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Till- och ombyggnad av mottagningsköket på Skerrud skola utanför Brålanda.

Utbyggnaden avser ca 30 m2 och renovering av befintliga lokaler på ca 25 m2.

Samtliga ytskikt görs om och ny köksutrustning installeras.

Ny ventilation sätts in som tjänar matsal och kök.

Anslutning av skolan till kommunalt avlopp.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighetsenhetenSundsgatan 33462 85 Vänersborg

Vänersborg är regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets. Med tio mil kust vid innanhavet Vänern är vänersborgarna bortskämda med närhet till bad, fiske och båtsport. I Vänersborg bor det 39 000 invånare. Vårt mål är att växa lite lagom varje år så att vi inte tappar känslan av mysig småstad. kommunen har cirka 3 600 anställda.

"Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet"

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser totalentreprenad för om- och tillbyggnad av befintligt skolkök.Till- och ombyggnad av mottagningsköket på Skerrud skola utanför Brålanda. Utbyggnaden avser ca 30 m2 och renovering av befintliga lokaler på ca 25 m2. Samtliga ytskikt görs om och ny köksutrustning installeras. Ny ventilation sätts in som tjänar matsal och kök. Anslutning av skolan till kommunalt avlopp.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/225