Trollhättans Stad Tekniska konsulttjänster, Strategisk miljöbedömning för detaljplan

Tekniska konsulttjänster, Strategisk miljöbedömning för detaljplan

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför bland annat kommunens översikts- och detaljplanearbete på uppdrag av kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden. Planer görs på olika nivåer; översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplan. I arbetet ingår att se till att erforderligt underlag, bland annat i form av olika utredningar, tas fram.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2021/25