Trollhättans Stad Tekniska konsulttjänster, Riskutredning

Tekniska konsulttjänster, Riskutredning

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Direktupphandlingen avser konsulttjänster inom planering och samhällsbyggnad, riskutredning.

Uppdraget omfattar att utreda vilka eventuella risker som kan förekomma inom eller i anslutning till ett område. Riskutredningen kan gälla en befintlig och/eller tillkommande källa. Uppdraget kan även avse förslag på utformning och projektering av olika skyddsbehov. Uppdraget avser undersökningar och beräkningar på både översiktlig och detaljerad nivå.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-05-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2022/24