Trollhättans Stad Tekniska konsulttjänster, Naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar och artskyddsutredningar

Tekniska konsulttjänster, Naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar och artskyddsutredningar

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun inbjuder härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal av konsulttjänster gällande Naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar och artskyddsutredningar med mera för kommunens projekt inom samhällsplanering och byggnation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-06)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2022/21