Trollhättans Stad Tekniska konsulttjänster, Kulturhistorisk utredning.

Tekniska konsulttjänster, Kulturhistorisk utredning.

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför bland annat kommunens översikts- och detaljplanearbete på uppdrag av kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden. Planer görs på olika nivåer; översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplan. I arbetet ingår att se till att erforderligt underlag, bland annat i form av olika utredningar, tas fram.

Uppdraget omfattar inventering, utredning och bedömning av kulturhistoriska byggnader och områden, både detaljerat och mer översiktligt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-05-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2022/30