Trollhättans Stad Tekniska konsulttjänster, Geoteknik, bergteknik

Tekniska konsulttjänster, Geoteknik, bergteknik

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Uppdraget omfattar geotekniska och bergtekniska fältundersökningar, stabilitetsberäkningar, bedömningar kring risker för skred och erosion samt konsekvensbeskrivning av markbelastning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2021/50