Trollhättans Stad Takrenovering Norra Skolan

Takrenovering Norra Skolan

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Takbyte på Norra skolan belägen i Vänersborg. På fastigheten så ligger två större fastigheter som benämns som Slottet och Fängelset. Fängelset har tegeltak och slottet har tak av plåt. Båda taken ska bytas.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighet och serviceSundsgatan 29462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Taken på Norra skolan i Vänersborg är i stort behov av renovering. På fastigheten ligger två större fastigheter som benämns som Slottet och Fängelset. Fängelset har tegeltak och slottet har tak av plåt. Båda taken ska bytas. I och med att fastigheten är kulturminnesmärkt så är det noga att slutresultatet har samma utseende som det befintliga. För mer info se bifogade upphandlingshandlingar. Fastigheten Fängelset har en tillhörande gymnastiksal och omklädningsrum som båda taken ska bytas på. Omklädningsrummen har ett tak av papp och gymnastiksalen tak av tegel.

På Fängelsets sydvästfasad ska samtliga fönster bytas.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-10-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2019/321