Trollhättans Stad Takbyte Vassända Naglum

Takbyte Vassända Naglum

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Byte av tak på Vassända Naglum.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighet och serviceSundsgatan 29462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Vänersborgs kommun avser utföra en totalentreprenad för omläggning av tak på två stycken ladugårdar. Omläggning avser ny takplåt på befintligt eternittak, nya plåtinklädnader, ny takavvattning och snörasskydd. Takytan omfattar ca 650 m².

För med detaljerad information hänvisas till förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Med tillägg till TE:s åliggande enligt ABT 06 kap. 1 § 7 gäller att TE redan som anbudsgivare genom besök på plats vid aktuella arbetsställen ska skaffa sig kännedom om arbetets omfattning och svårighetsgrad, arbetsställenas åtkomlighet, behov av skydd av byggnader, anläggningar och installationer som ska byggas, förutsättningarna för transport av material från och inom arbetsområdet samt övriga omständigheter som kan ha betydelse för anbudet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/250