Trollhättans Stad Takbyte Penelplanet

Takbyte Penelplanet

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Utbyte av takbeläggning bostadshus (innehållande asbets) inklusive tillhörande takkompletteringar. Tilläggsisolering vindsbjälklag mm. Installation av solelanläggning enl solel-rambeskrivning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Kv Peneplanet