Trollhättans Stad Systemstöd för skolskjuts

Systemstöd för skolskjuts

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Uddevalla kommun genomför upphandling av systemstöd för skolskjuts som ska fungera som ett verktyg för skolverksamheten att administrera skolskjuts för elever i grundskola och gymnasieskola.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-22)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN/2024:149