Trollhättans Stad Systemstöd för medarbetarenkät

Systemstöd för medarbetarenkät

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av systemstöd för undersökning och mätning av den organisatoriska, sociala och digitala arbetsmiljön för alla delar av organisationen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00067