Trollhättans Stad Systemstöd för lönekartläggning

Systemstöd för lönekartläggning

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Uddevalla kommun genomför direktupphandling av systemstöd för lönekartläggning. Upphandlingen omfattar systemstöd för att underlätta lönekartläggning och som följer det kommande EU-direktivet om lönetransparens.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-18)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2024:89