Trollhättans Stad Systemkameror med objektiv

Systemkameror med objektiv

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av 22 styck systemkameror med objektiv.

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten. Uddevalla gymnasieskola är en skolenhet bestående av fem skolhus. Agneberg, Agneberg Norra, Sinclair, Östrabo samt Östrabo Yrkes. Uddevalla gymnasieskola är en av Sveriges största gymnasieskolor. 

Allmän information

Uddevalla gymnasieskolas Estetiska program avser att köpa in nya systemkameror till elever i mediautbildning. Kamerorna ska användas av elever under utbildningen. Vi önskar kameror som är moderna, nätta, ergonomiskt utformade med bra grepp. Verksamheten har idag kameror och objektiv av märket Nikon.

Obligatoriska krav på varan

Minst 24 mp

Kompressionsstandard - JPG, RAW, MOV

Bildsensorstorlek APS-C

Sensortyp CMOS

Inbyggd blixt

Skärmupplösning min. 0.921 m dot

Minst 3" skärm

Exponering - programautomatik, bländarautomatik, tidsautomatik samt manuell

Ljuskänslighet - automatisk/manuell ISO ca min.100 - 25000

Vitbalans - Auto, manuell, samt minst 10 lägen

Autofokus i kamerahus eller i objektiv

Minst 11 fokuseringspunkter

Optisk sökare

BT anslutning

Slutartider mellan ca  1/4000 - 30 sek.

Brännvidsfaktor 1.5

Seriebildstagning min.5 bilder/s

Minst ett fullt kompatibelt objektiv ska ingå

Objektiv ska ha bildstabilisering om ej i kamerahuset

FullHD filmning

Videoutgång HDMI

Vikt max 500g

Minnestyp SD/SDHC/SDXC

USB-anslutning

Kameran ska ha inbyggda hjälpfunktioner/menyer

Batteri ska ingå

Batteriladdare ska ingå

Kamerarem ska ingå

Kamerahuslock ska ingå

Ögonmussla ska ingå

Snabbbt minneskort ska ingå, min. 32GB SDHC Extreme 90MB/s

Till offert ska detaljerad produktspecifikation bifogas

Övriga önskemål på varan

Fungera ihop med befintliga Nikonobjektiv

Touchskärm

Vinklingsbar skärm

Ytterligare anslutningsmöjligheter ex Wifi/NFC

Ytterligare fokuseringspunkter

Högre skärmupplösning

Möjlighet att fjärrstyra kameran via mobil

Mikrofoningång

Möjlighet till extra extern blixt

Garantiåtagande

Serviceåtagande

Snabb leverans

Leveranstid

Leverans snarast möjligt efter beställning, dock senast 15/8-22

Ange möjlig leveranstid i offert.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas.

Om flera varianter finns att erbjuda, går det utmärkt att lämna in mer än en offert.

Frågor och svar

Eventuella frågor eller begäran om förtydliganden ska ställas i modulen. Frågor ska vara inkomna minst 2 dagar före upphandlingens utgång för att hinna besvaras. Frågor och svar publiceras i modulen och blir tillgängliga för samtliga anbudsgivare.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med produktens funktioner och lämplighet för verksamheten samt anbudets pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 2 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00380