Trollhättans Stad System för Lokala Trafikföreskrifter och Lokal vägdatabas

System för Lokala Trafikföreskrifter och Lokal vägdatabas

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun upphandlar System för Lokala Trafikföreskrifter (LTF) och Lokal vägdatabas (LV).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/121