Trollhättans Stad System för kurs- och kompetenshantering

System för kurs- och kompetenshantering

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun har idag inget samlat digitalt system för kursadministration och kompetenshantering. All administrativ hantering kring kursen sker manuellt. Respektive verksamhet arbetar med olika lösningar så som Excel filer och Outlook som planeringsverktyg för att hålla koll på vem som gått vilken kurs eller vem som behöver förnya en licens eller en delegation, ect.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-27