Trollhättans Stad System för data- och processanalys

System för data- och processanalys

Västvatten AB, UDDEVALLA

Se upphandlingsdokumentet

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-06-04)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024/134