Trollhättans Stad Symaskiner textilslöjd, Bokenäs och Hogstorp (grundskolor)

Symaskiner textilslöjd, Bokenäs och Hogstorp (grundskolor)

Uddevalla kommun, Uddevalla

Behovsbeskrivning

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud vid direktupphandling av symaskiner till Bokenäs och Hogstorpsskolan

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 500 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunledningskontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla kommun behöver köpa in 16–17 symaskiner till textilslöjden. Symaskinerna skall nyttjas av elever i undervisning och behöver därför vara lämpade för detta ändamål.

Obligatoriska krav på symaskinerna

Maskinen ska ha ett nålskydd för att undvika olyckor

Det skall finnas ett tydligt bildstöd på själva maskinen om hur man trär den

Det skall finnas start och stoppknapp, så att man kan sy utan pedal

Det skall gå att kunna reglera hastigheten

Nytto-, elastiska-, dekor-, quilt- och hantverkssömmar

Symaskinen skall vara utrustad med automatisk knapphålssömnad

Nålträdare skall ingå

Maskinen ska endast kunna sy om pressarfoten är i nedsänkt läge

Övriga krav

I angivet pris på offererade produkter ska frakt, inbärning, uppackning, montering samt utbildning ingå.

Ange kostnad för årligt serviceavtal (resekostnader skall ingå).

Service kommer att ske på en av skolorna och det kan vara Bokenässkolan eller Hogstorpsskolan.

Ange garantitid.

Besök för service ska ske i samråd med berörd personal.

Specifikation

Till anbudet ska en detaljerad specifikation kring offererade symaskiner bifogas (produktblad).

”Kravspecifikation symaskiner” skall fyllas i och bifogas.

Leveranstid

Önskemålet är under vecka 32 eller i början av vecka 33 till Bokenässkolan.

Leveransdag med utbildning ska ske i överenskommelse med textilslöjdläraren.

Möjlig leveranstid ska anges i offerten.

Pris

Alla prisangivelser anges exklusive moms. I angivet pris för inköp av symaskiner ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Kommunen bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven. Anbudsutvärdering sker enligt lägsta pris (inköpspris + servicekostnad för 5 år) tillsammans med bedömning om symaskinen kan anses vara lämplig i skolundervisning.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas.

Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 2 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-05-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr BUN 2021/00486