Trollhättans Stad Sybord textilsal Kissleberg, Ramneröd

Sybord textilsal Kissleberg, Ramneröd

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud vid direktupphandling av sybord till textilslöjden till Kissleberg & Ramneröd grundskola.

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 500 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunledningskontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Kisslebergs skola (fd Herrestads skola) och Ramnerödsskolan är under renovering och behöver köpa in 7 sybord till Kisslebergs och 8 sybord till Ramneröds slöjdsalar.

Obligatoriska krav

I bifogad bilaga ”Bilaga 1 sybord - textilslöjd" finns krav och önskemål/mervärde kring syborden. Bilagan ska medsändas vid anbudssvar

I angivet pris på produkt ska alla kostnader frakt, inbärning och montering ingå.

Anbudsgivaren anmodas ange vilka garantier som erbjuds.

Villkor för garanti ska anges i offerten.

Produktblad med bilder och produktbeskrivning ska skickas med anbudet.

Specifikationer kring syborden

Krav:

Dubbelbord, dvs bord med plats för två personer

Mått på borden: bredd 120 cm, djup 120 cm, höjd, 90 cm (avvikelse ±5 % accepteras)

Bord med stålstativ

Skiva i högtryckslaminat (gärna grå men ej krav)

Sybordshurts med plats för symaskin, låda för mindre förvaring, fotplatta

Mervärde/önskemål:

Utdragbarhylla för symaskin från sybordshurtsen

Alla mervärden måste vara uppfyllda för att ge poäng vid anbudsprövningen.

Leveranstid

Önskemål V.32 2022, möjlig leverans anges i bifogad blankett för anbudsgivning.

Pris

Anges exklusive moms SEK. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans, inbärning och montering.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Köparen bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven, leveranstid och pris.

Köparen kommer att bedöma maskinerna utifrån säkerhet, miljö och arbetsvänlighet.

Accept av offert sker utifrån en kombination av pris, krav på möbel, mervärde på möbel, att produktblad är bifogat samt leveranstid.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-05-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SYBORD BUN 2022/00549