Trollhättans Stad Strategisk partnering Badrum

Strategisk partnering Badrum

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Entreprenaden utgör en totalentreprenad med utökad samverkan mellan parterna (s.k. partnering). Gemensamt för samtliga huvuddelar är att de kommer utföras med iakttagande av en fasindelning. Den första fasen innefattar utredning och projektering (förstudie och framtagande av systemhandlingar – Fas 1). Den andra fasen avser detaljprojektering och utförande (Fas 2), enligt den beskrivning som närmare återfinns i Kontraktet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021221