Trollhättans Stad Strategisk partnering äldreboende samt takentreprenader

Strategisk partnering äldreboende samt takentreprenader

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Beställaren har beslutat att genomföra denna upphandling som ett projektavtal med strategisk partnering i syfte att styra kostnader och kvalitet mot uppställda objektspecifika mål. Arbetena beräknas pågå i ca 4-5 år och kunna starta tidigast hösten 2024.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024-05-03