Stickugn

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av en Stickugn

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskolas restaurang och livsmedelsutbildning avser att köpa in en ny roterande stickugn till vår Restaurang & livsmedels utbildning. Det är därför viktigt att ugnen har hög säkerhet, hög kvalité och är av vanligt förekommande modell i branschen. 

Obligatoriska krav på varan

Yttermåttm bxhxd ca 130-140cm x 229cm x 135cm

Plats för ett stick

Integrerat Ångsystem

Smart styrpanel med möjlighet att programmera starttider

Upphägningskrok för vagn

Sticklyft

Tillverkad i rostfritt

Baktemperatur min. upp till 300°

El

Effekt min 40kW

Energieffektiv, välisolerad med energisparfunktioner 

Övriga önskemål på varan

Två tillhörande stick/vagnar

Önskvärt att följade tjänster ingår:

Borttagande av gammal ugn

Montering av ny ugn

Genomgång/utbildning på ny ugn

Specificera vad som ingår i tjänsten montering, och vilka tjänster som är möjliga att lägga till samt pris för dessa.

Specificera vilka hjälpmedel som krävs för inbärning och montering (ex. palldragare, truck el. dyl), ange även

om ev. möjlighet att köpa till tjänsten finns och isåfall pris för detta. 

Leveranstid

Leverans vecka 32 eller vecka 33.

Dag och tid efter överenskommelse med ansvarig lärare.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Till anbudet

ska dokumentation och produktblad på svenska avseende offererad ugn bifogas.

Anbud om som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas.

Frågor och svar

Eventuella frågor eller begäran om förtydliganden skickas digitalt via modulen. Frågor ska

vara inkomna minst 3 dagar före upphandlingens utgång för att hinna besvaras. Frågor och svar publiceras i

modulen och blir tillgängliga för samtliga anbudsgivare.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris, tekniska specifikationer och produktens lämplighet i undervisningen.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Avbrytande av upphandling

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller kommunens kostnad för ett kommande avtal

överstiger budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även

om det sker väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet

inte kvarstår.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00567