Trollhättans Stad Staket och stängsel

Staket och stängsel

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser drift-, underhållsarbeten och nysättning av staket och stängsel för successiva uttag vid behov under kontraktstiden. Detaljerad beskrivning av upphandlingens omfattning framgår av förfrågningsunderlaget.

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop under kontraktstiden för staket/stängsel som kommer att användas vid drift- och underhållsåtgärder, ombyggnations- och återställningsarbeten på fastigheter så som skolgårdar, lekplatser, servicehus, parkområden, parkeringsområden med mera.

Arbete utförs på plats i Uddevalla kommun både vid lagning, byte och nysättning. Vid lagning och byte av trasigt staket/stängsel byts de delar som behövs för att få till den ursprungliga funktionen. Vid nysättning ingår allt material för att sätta upp staket med tillbehör.

Samtliga förekommande staket- och stängselarbeten i fastigheter ägda eller förvaltade av kommunen samt övriga fastigheter där kommunal verksamhet förekommer. Fastighetsbeståndet omfattar skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, gruppboenden, administrativa lokaler, bostäder med flera.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/210