Trollhättans Stad Städ- och garagetjänster

Städ- och garagetjänster

Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla

Upphandlingens syfte är att få till stånd ett ramavtal med en leverantör som kan tillgodose den upphandlande enhetens behov av dagligt städunderhåll på bussar under avtalsperioden.

I uppdraget ingår bl.a.

Daglig städ av servicehall efter avslutat arbetspass

Inre städ

Yttre tvätt

Dynbyten

Funktionskontroll (säkerhetskontroll)

Kontroll och påfyllnad av vätskor

Byte av lampor, vindrutetorkare

Toalett tömning

Klotterhantering

Rangering av bussarna på ramp

Periodisk rekonditionering av bussar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-08-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/007