Trollhättans Stad Solskyddsprodukter 2022-2024

Solskyddsprodukter 2022-2024

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av Solskyddsprodukter.

Avropande myndigheter:

Trollhättans Stad

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-10-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00445