Solcellspark

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser uppförande av Solcellspark åt Trollhättan Energi ABLot nr.: 1

Generell del

Objektet omfattar byggnation av solcellsanläggning med tillhörande transformatorbyggnad. Samt att leveransen skall kunna godkännas i en bländningsstudie.

Optioner: Bländningsstudie. Att inlösas senast 2024-09-30

Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet.

Last tender date: 04/08/2024 21:59:59

Type of contract: Works

Authority: Trollhättans kommun

Information URL: https://www.trollhattan.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/26/2024 22:00:00

Duration contract end date : 01/30/2025 23:00:00

Criteria definitions: Price: (Modellen bygger på att uppnådd viktad poäng jämförs med högsta möjliga viktad poäng och skillnaden är kvalitetsbristen. Varje procent kvalitetsbrist räknas sedan upp med ett s.k. uppräkningstal. Uppräkningstalet är 1 (Viktning, Kvalitet/Pris: 50/50=1).)

Quality: (Modellen bygger på att uppnådd viktad poäng jämförs med högsta möjliga viktad poäng och skillnaden är kvalitetsbristen. Varje procent kvalitetsbrist räknas sedan upp med ett s.k. uppräkningstal. Uppräkningstalet är 1 (Viktning, Kvalitet/Pris: 50/50=1).)Lot nr.: 2

Solcellspark

Objektet omfattar byggnation av solcellsanläggning med tillhörande transformatorbyggnad. Samt att leveransen skall kunna godkännas i en bländningsstudie.

Optioner: Bländningsstudie. Att inlösas senast 2024-09-30

Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet.

Last tender date: 04/08/2024 21:59:59

Type of contract: Works

Authority: Trollhättans kommun

Information URL: https://www.trollhattan.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/26/2024 22:00:00

Duration contract end date : 01/30/2025 23:00:00Lot nr.: 3

Obligatoriska krav (1)

Objektet omfattar byggnation av solcellsanläggning med tillhörande transformatorbyggnad. Samt att leveransen skall kunna godkännas i en bländningsstudie.

Optioner: Bländningsstudie. Att inlösas senast 2024-09-30

Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet.

Last tender date: 04/08/2024 21:59:59

Type of contract: Works

Authority: Trollhättans kommun

Information URL: https://www.trollhattan.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/26/2024 22:00:00

Duration contract end date : 01/26/2025 23:00:00Lot nr.: 4

Obligatoriska krav 1

Objektet omfattar byggnation av solcellsanläggning med tillhörande transformatorbyggnad. Samt att leveransen skall kunna godkännas i en bländningsstudie.

Optioner: Bländningsstudie. Att inlösas senast 2024-09-30

Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet.

Last tender date: 04/08/2024 21:59:59

Type of contract: Works

Authority: Trollhättans kommun

Information URL: https://www.trollhattan.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/26/2024 22:00:00

Duration contract end date : 01/26/2025 23:00:00Lot nr.: 5

Obligatoriska krav

Objektet omfattar byggnation av solcellsanläggning med tillhörande transformatorbyggnad. Samt att leveransen skall kunna godkännas i en bländningsstudie.

Optioner: Bländningsstudie. Att inlösas senast 2024-09-30

Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet.

Last tender date: 04/08/2024 21:59:59

Type of contract: Works

Authority: Trollhättans kommun

Information URL: https://www.trollhattan.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10675&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/26/2024 22:00:00

Duration contract end date : 01/26/2025 23:00:00

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-08)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/118