Trollhättans Stad Snöröjning vinterväghållning halkbekämpningsinsatser

Snöröjning vinterväghållning halkbekämpningsinsatser

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Snöröjningstjänster inom bestämda områden i Vänersborgs kommun.

Snöröjning/halkbekämpning ska påbörjas enligt överenskommelse med arbetsledare i Vänersborgs kommun. Inställelsetiden för att påbörja arbetet sker med kort varsel.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr:2020/48