Trollhättans Stad Slöjdbord Trä-och metallslöjd Ramneröd, Uddevalla kommun

Slöjdbord Trä-och metallslöjd Ramneröd, Uddevalla kommun

Uddevalla kommun, Uddevalla

Slöjdbord Trä-och metallslöjd BUN 2022/574

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud vid direktupphandling av elevbord till trä- och metallslöjdssal till Ramneröds skolan.

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 500 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunledningskontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla kommun har en F-9 skola under renovering och behöver köpa in 8 elevbord till skolans trä-och metallslöjdsal.

Obligatoriska krav på varan

I bifogad bilaga ” Bilaga 1 slöjdbänkar - trä och metallslöjd, 2022” finns krav och önskemål/mervärde kring slöjdbänkarna. Bilagan ska medsändas vid anbudssvar.

I angivet pris på produkt ska alla kostnader frakt, inbärning och montering ingå.

Anbudsgivaren anmodas ange vilka garantier som erbjuds.

Villkor för garanti ska anges i offerten.

Produktblad med bilder och produktbeskrivning ska skickas med anbudet.

Specifikationer kring elevborden

Krav:

Hyvelbänk med plats för 4 personer, ,Mått: Längd 1500-1700 Bredd 1500-1700, bordsskiva av bok, höj och sänkbart (Antal 3 st)

Hyvelbänk: dubbelbord, med plats för två personer Mått: Längd 1100-1300 Bredd 800-900, bordsskiva av bok, höj och sänkbart (Antal 2 st)

Hyvelbänk: singelbord, med plats för en person Mått Längd 1100-1300, bredd 400-450, bordsskiva av bok, höj och sänkbart (Antal 3st)

Mervärde/önskemål:

Framtång, skyddsbackar, bänkspännare, bänkhakar

Alla mervärden måste vara uppfyllda för att ge poäng vid anbudsprövningen.

Sista anbudsdag 2022-06-30, sista dag för Frågor & svar 2022-06-28

Leveranstid

Önskemål V.32, möjlig leverans anges i bifogad blankett för anbudsgivning.

Pris

Anges exklusive moms SEK. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans, inbärning och montering.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Köparen bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven, leveranstid och pris.

Köparen kommer att bedöma maskinerna utifrån säkerhet, miljö och arbetsvänlighet.

Accept av offert sker utifrån en kombination av pris, krav på möbel, mervärde på möbel, att produktblad är bifogat samt leveranstid.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-06-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Trä-&metall BUN 2022/574