Trollhättans Stad Slamsugning av enskilda avloppsanläggningar TEAB

Slamsugning av enskilda avloppsanläggningar TEAB

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingen avser slamsugning av enskilda avloppsanläggningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21TE51